Maliyeti azaltıp verimliliği artıran yatırımlar yapacağız