İnsan Kaynakları

Yalın ve modern organizasyon yönetim tarzını benimsemiş olan şirketimiz; hedefimize ulaşabilecek yapıda yaratıcılığa sahip ve işe uygun nitelikteki insan kaynaklarını, tamamen objektif değerlendirme kıstasları ile seçmektedir. Her bir çalışanımızın eğitimi ve gelişimi şirketimizde temel bir yönetici sorumluluğu olarak benimsenmiştir. Çalışanlarımızın performans planlarının değerlendirilmesi ile yatay ve dikey atamalarda fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması temel prensibimizdir.

Tüm Grup Şirketlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Verimliliği konularında yasal gerekliliklere tam uyum sağlanarak çalışanların farkındalıkları arttırılmaktadır.

Şirketimizin şeffaf ve yalın organizasyon yapısı içerisinde tüm çalışanlarımızın sorun, istek ve önerilerini üst kademelere rahatlıkla iletmektedirler. Yönetim kararları ile firma içi faaliyetler gibi konularda bilgi akışı ve güncelliği sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve sektördeki teknik ve idari gelişmeler takip edilerek, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve üvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kapsamında değerlendirilerek güncellenmektedir. Bütün gelişmeler eğitim ve bilinçlendirme programları ile çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza duyurulmakta ve çalışanların katılımı sağlanmaktadır.

KARİYER FIRSATLARI


Aday ve çalışan deneyimine önem veren vizyonumuzla dijitalleşen dünyaya adapte olarak yeni çalışma metotlarını benimsiyoruz. Her çalışanımıza fırsat eşitliği sunarak çeşitlilik ve kapsayıcılıkta öncü bir kurum kültürü yaratmayı hedefliyoruz. Yeteneğin ve başarının ödüllendirildiği şirketimizde; çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini destekleyen, aynı zamanda fırsatlarla dolu bir kariyer yolculuğu vaat ediyoruz.

Rotanı belirle, başarının parçası ol!